چاپ مقالات برتر در ژورنال های معتبر داخلی و خارجی
1396/11/22

 

به اطلاع میرساند، در پی توافق دبیرخانه کنفرانس با چند مجله علمی-پژوهشی داخلی و یک ژورنال معتبر ISI بین المللی؛ 3 مقاله برتر این کنفرانس با هماهنگی نویسندگان در این مجلات به چاپ خواهد رسید.لازم به توضیح است چاپ مقالات برتر در این مجلات هیچ هزینه ای نخواهد داشت و فقط بر اساس اعتبار و کیفیت مقاله، ترتیب اثر داده خواهد شد.