ارسال بسته های پستی شرکت کنندگان غیرحضوری
1396/11/26

به اطلاع می رساند با تمهیدات اندیشیده شده توسط دبیر خانه اجرایی همایش، جهت رفاه حال کلیه عزیزان و به خصوص آن دسته از افرادی که امکان حضور در همایش را ندارند؛ دبیرخانه اجرایی بسته ایشان را 10 روز پس از برگزاری به همراه کتاب الکترونیک مجموعه مقالات، گواهی مقالات و ... به صورت رایگان به آدرسی که در هنگام ثبت نام درج شده است از طریق پست پیشتاز ارسال می نماید.

 

لذا خواهشمند است شرکت کنندگان در هنگام ثبت نام در تکمیل نمودن اطلاعات مربوطه دقت نمایند.