حمایت مراکز علمی، تحقیقاتی و اداری از کنفرانس
1396/11/26

 

به استحضار شرکت کنندگان و ثبت نام کنندگان این کنفرانس میرساند؛ با توجه به همسو بودن محورهای کنفرانس با مسائل روز جامعه و اهمیت این موضوعات و همچنین گستردگی عملکرد این کنفرانس در سطح بین المللی و البته حضور و حمایت اساتید و شخصیت های برجسته این هلوم از کنفرانس، بسیاری از مراکز و شرکت های علمی، تحقیقاتی و اداری کشور از این کنفرانس حمایت خود را اعلام داشته اند.