تغییر زمان برگزاری کنفرانس
1396/12/07

با توجه به استقبال گسترده پژوهشگران محترم و طبق جلسه ای که در تاریخ 1396/12/05در محل دبیرخانه رسمی همایش با حضور ریاست همایش، دبیر علمی، سرگروه اعضای پنل های داوری مقالات ودبیر اجرایی برگزار شد، مقرر گردید تاریخ برگزاری همایش از پانزدهم آذر ماه به 05 اردیبهشت ماه 1397 انتقال یابد.لذا کلیه پژوهشگران محترم می توانند مقالات علمی خود را حداکثر تا تاریخ 03 اردیبهشت ماه 1397 از طریق پنل کاربری خود به دبیرخانه نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار ارسال نمایند.  


نکات مهم و ضروری:

*کسانی که تا قبل از تاریخ تمدید نیازبه گواهی زودهنگام دارند پس از واریز هزینه ها می توانند از طریق ارسال پیام به تلگرام دبیرخانه همایش حداکثر ظرف 48 ساعت گواهی زودهنگام خود را دریافت کنند.گواهی اصلی 10 روز پس از پایان تاریخ همایش برای شما ارسال می گردد.
* برای ارسال مقالات از فرمت ارائه شده در سایت همایش استفاده شود. (مقالاتی که فرمت آنان مطابق آنچه در سایت همایش درج شده است ارائه نشده باشد.ریجکت خواهد شد.برای دانلود آن می توانید اینجا کلیک کنید )
*در روزهای پایانی با توجه به ظرفیت محدود پذیرش شرکت کنندگان به صورت حضوری، امکان شرکت در همایش وجود نخواهد داشت لذا سعی کنید مقالات خود را پیش از تاریخ ذکر شده ارسال نمایید تا در صورتی که مقاله شما به صورت شفاهی یا پوستر پذیرفته می شود امکان حضور در همایش برای شما فراهم گردد.

*فقط افرادی می توانند گواهی ارائه مقاله،سی دی مجموعه مقالات را دریافت کنند که هزینه شرکت در همایش را چه به صورت حضوری و چه به صورت غیر حضوری پرداخت کرده باشند.

*هیچ تفاوتی در گواهی صادره برای کسانی که مقاله آنان به صورت شفاهی،پوستر و چاپ در مجموعه مقالات توسط داوران پذیرش و تایید شده است وجود ندارد.