قطع موقت ارتباط درگاه پرداخت آنلاین
1396/12/07

با توجه به اختلالات پیش آمده از سوی درگاه بانک و پرداخت آنلاین از تاریخ 7 اسفند 96 و قطع ارتباط تا 2 یا 3 روز آینده لذا پس از تایید مقالات شما عزیزان از سوی داوران همایش جهت پرداخت هزینه ها تا اطلاع ثانوی به صورت کارت به کارت اقدام نمائید.جهت اطلاع از شماره حساب یا کارت واریزی به اینجا مراجعه نمایید.پس از واریز هزینه ها نیز تصویر فیش واریز را از طریق پنل کاربری خود گزینه ارسال فیش ارسال تا پس از تایید از سوی دبیرخانه بتوانید گواهی موقت خود را دریافت نمایید.
با تشکر-دبیرخانه همایش