ثبت نام فقط بصورت غیر حضوری
1397/01/18

 

 

با توجه به استقبال بی نظیر شما پژوهشگران محترم، به اطلاع میرساند از تاریخ انتشار این پیام " شنبه؛ 18 فروردین ماه 1397" امکان ثبت نام حضوری وجود ندارد و شما پژوهشگران عزیز می توانید در صورت پذیرش مقاله خود فقط به صورت غیر حضوری ثبت نام کنید.

بدیهی است از ثبت خدمات حضوری بعد از این تاریخ اجتناب شود.

 

به استحضار کلیه پژوهشگران و نویسندگان میرساند که تفاوتی بین گواهی صادره به صورت حضوری و یا غیر حضوری وجود نخواهد داشت.