تکمیل فرآیند ثبت نام
1397/01/28

از کلیه پژوهشگران عزیز تقاضا دارد در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام خود اقدام نمایند.

 

بدیهی است در صورت عدم تکمیل فرآیند ثبت نام، مقاله شما خارج از اعتبار محسوب شده و از اولویت خارج خواهد شد، لذا از پژوهشگران عزیزی که مقاله آنان مورد پذیرش نهایی قرار گرفته تقاضا دارد از پنل کاربری خود و از منو "ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها" نسبت به واریز وجه ثبت نام اقدام نمایند.

 

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 09354676005 با دبیرخانه ارتباط برقرار کنید.