آغاز به کار کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404
1396/11/11
با نام و یاد خدا

 

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404 در تاریخ 8 اسفندماه 1396 برگزار خواهد شد.این کنفرانس با هدف توسعه علوم مختلف مدیریتی، بانکداری، حسابداری و اقتصاد در گسترش واشاعه تفکر توسعه پایدار چشم انداز ایران 1404 به عنوان خط فکری مبتنی بر توسعه محوری در میان دانشمندان و دانش پژوهان را دارد.در امتداد مسیر طولانی و رسالت بزرگ این همایش سعی خواهد شد هرساله با جذب اعضای کمیته علمی جدید از سایر کشورهای جهان بر اعتبار علمی آن افزوده شود و در پایان هر دوره دوره برگذاری، توصیه نامه هایی از سوی اعضای هیئت علمی به منظور جهت گیری تحقیقات سالانه دانشمندان و فرهیختگان برای ارائه مقالات علمی با کیفیت و همگام با مسائل روز توسعه پایدارایران وجهان برای شماره های بعدی کنفرانس دریافت شود و در پایان به صورت خط مشی سالانه و به صورت رسمی در پایگاه رسانه ای همایش ارائه شود.

پژوهشگران محترم می توانند مقالات خود را از طریق این وبسایت برای دبیرخانه ارسال نمایند.


در پایان از مسیر سبزی که شما فرهیخته گرامی برای انتقال تجربیات و برسی پژوهشها و دستاوردهای علمی خود توسط اعضای محترم کمیته علمی این همایش انتخاب کرده اید سپاسگذارم.

 

 

دبیر علمی همایش