غیرقابل تمدید
1397/02/05

پژوهشگران محترمی که مقالات آنها مورد تایید دبیرخانه کنفرانس قرار گرفته است، هر چه زودتر نسبت به پرداخت هزینه و تکمیل فرآیند ثبت نام اقدام نمایید تا در ساعات پایانی به ترافیک و مشکل برخورد نکنند.

 

 

آخرین مهلت ارسال مقالات: شنبه هشتم اردیبهشت ماه

آخرین مهلت ثبت نام: شنبه هشتم اردیبهشت ماه

برگزاری کنفرانس: شنبه هشتم اردیبهشت ماه