عدم تفاوت گواهی ثبت نام کنندگان حضوری و غیرحضوری
1397/02/06

لازم به توضیح است ثبت نام غیر حضوری بلامانع است و تفاوتی بین گواهی ثبت نام کنندگان حضوری و غیرحضوری وجود ندارد.