ارسال مدارک و گواهی مقالات برای نویسندگان مسئول
1397/02/15

به استحضار کلیه نویسندگان محترم مقالات میرساند، امروز شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 1397؛ کلیه مدارک و گواهی مقالات شما تحویل شرکت محترم پست شده و به آدرس نویسندگان مسئول ارسال خواهد شد.

 

لازم به توضیح است ارسال مدارک بصورت پست پیشتاز انجام شده و با توجه به دوری یا نزدیکی شهر خود از مقدس مشهد، بین یک تا سه روز آینده منتظر بسته های پستی خود باشید.